Hoe werkt huiswerkhulp in Savvy?

Met behulp van Savvy kan je voor een specifiek vak hulp krijgen bij leren of je huiswerk. Je krijgt dan hulp van een leerling op hetzelfde niveau en leerjaar met een talent voor het vak waar jij een vraag over stelt.

Hulp bij leren of je huiswerk in 5 stappen

  1. Open de Savvy app
  2. De app opent op "hulp". Zo niet, ga dan naar "hulp".
  3. Kies het vak waarvoor je hulp wilt.
  4. Stel je vraag en verstuur deze.
  5. Wacht op antwoord :)

Als je geen antwoord krijgt kan je altijd je vraag opnieuw indienen, afhankelijk van de hoeveelheid aangemelde leerlingen op jouw school is de kans groot dat iemand anders je ook kan helpen!